Download citation

Seasonal distribution of sorghum midge (Contarinia sorghicola Coq.) and its hymenopterous parasites in Senegal

Agronomie, 4 4 (1984) 393-397
DOI: https://doi.org/10.1051/agro:19840411